بخش های ديگر
 
صفحه ی اول
 
fl
 

رييس سابق موساد:
احمدی نژاد،  هديه يی بزرگ به اسراييل است!

 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
   

اين نوشته، از همان زمان انتشار خود، یعنی تابستان ۱۳۸۷، در همین صفحه ی سایت ققنوس قرار دارد.
بعد از آن هم، در آستانه ی «انتخابات» اخير ايران، در جريان نشست بزرگ آيپاک (نيرومند ترين لابی اسراييل در آمريکا) بر ضرورت حمايت از انتصاب مجدد احمدی نژاد به مقام «رياست جمهوری»، تأکيد شد.
نوشته ی مربوط به مورد اخير را نيز می توانيد در صفحه ی ديگری از صفحات «خبر و نظر» سایت بخوانید.
با عنوان:
«بزرگترين لابی اسراييل در آمريکا، خواهان انتخاب دوباره ی احمدی نژاد است».

۲۰ خرداد ۱۳۸۸
۱۰ ژوئن ۲۰۰۹

   

روزنامه ی اسراييلی هاآرتص
۲۰ اوت ۲۰۰۸
 
سخنان آتش افروزانه ی احمدی نژاد، جامعه ی جهانی را عليه کشور او متحد کرده است. و اين يک خدمت بزرگ و کليدی به اسراييل است.
اين را رييس سابق موساد، افراييم هاليوی (هاليفی)، درتلويزيون عربی زبان «الحرّه» که تحت کارفرمايی آمريکا قرار دارد (۱) اظهار داشت.
او گفت که احمدی نژاد، هديه يی بزرگ به اسراييل است. ما هرگز در موساد قادر نبوديم عملياتی بهتر از آنچه احمدی نژاد برای ما انجام می دهد انجام دهيم.
افراييم هاليوی افزود:
اظهارات افراطی يک رييس جمهوری در ايران، برای همه کس ثابت می کند که ايرانِ امروز، ايرانی است که همزيستی با آن غير ممکن است. احمدی نژاد، به اين گونه، تمام جهان را عليه ايران، متحد می سازد.

او همچنين، در ماه گذشته، در گفتگويی با هفته نامه ی آمريکايی تايم، پيش بينی کرده بود که اگر اسراييل به ايران حمله کند، اين کار او می تواند ضربه يی به خود باشد که تأثيرات آن تا صد سال آينده ادامه خواهد داشت؛ و بنابر اين بايد فقط به عنوان آخرين راه چاره از آن استفاده کرد.
هاليوی که در حال حاضر، رياست «مرکز مطالعات استراتژيک و سياسی» دانشگاه عبری اورشليم را به عهده دارد، در همان حال توضيح داده بود که اگر [بر عکس ـ م ] اين، ايران باشد که به اسراييل حمله کند، حمله ی ايران، احتمالاً به جز ضربه ی محدودی بر اسراييل نخواهد بود. چرا که سيستم پيشرفته ی ضد موشکی اسراييل، به صورتی وسيع، موشک های ايرانی را منهدم و خنثی خواهد کرد.

يک مقام برجسته ی ديگر موساد که ظاهراً در زمان اهود اولمرت از مصادر امور موساد بوده است، نيز به تايم گفته است:
ـ ايران دارد از خودش تصوير يک ابرقدرت مهيب در اذهان می سازد، در حالی که چيزی به جز يک ببر کاغذی نيست. (۲)

يک منبع اسراييلی ديگر هم به همين هفته نامه ی تايم اظهار داشته است که اسراييل، به فاصله ی زمانی ميان نوامبر (انتخابات آمريکا) و ژانويه (تفويض قدرت به رييس جمهوری جديد) به عنوان يک «پنجره ی باز» و يک فرصت مناسب برای حمله به ايران نگاه می کند.
اين منبع، توضيح داد که پيش از انجام انتخابات رياست جمهوری در آمريکا، دست زدن به يک حمله ی نظامی عليه ايران، برای اسراييل مقدور نيست. چرا که چنان حمله يی تأثيراتی منفی بر سرنوشت کانديدا های رياست جمهوری آمريکا می گذارد. مخصوصاً بر سرنوشت مک کين. و «هيچ رهبر اسراييلی يی نمی خواهد که به خاطر نابود کردن شانس حزب جمهوری خواه در انتخابات رياست جمهوری، مورد مؤاخذه و سرزنش قرار بگيرد.» (۳)

هفته نامه ی تايم، از قول منابع اطلاعاتی نوشت که حمله اسراييل به ايران، احتمالاً فقط خواهد توانست برنامه ی اتمی رژيم ايران را به مدت يک يا دو سال متوقّف کند. دست زدن به يک حمله ی وسيع عليه تعداد زيادی از مراکز پنهان شده ی اتمی، به معنای پذيرفتن خطری کلان است با نتيجه يی نامطمئن. (۴)
و از همين روست که يکی از مقامات عاليرتبه ی اسراييل، بسيار بر ضرورت تجزيه و تحليل سود و زيان احتمالی حمله به ايران، و بر ضرورت احتياط فراوان در اين مورد پافشاری می کند.
--------------------
عنوان اصلی و لينک گزارش:
Ex-Mossad chief: Ahmadinejad is Israel's greatest gift
www.haaretz.com/hasen/spages/1013182.html
۱ ـ «الحرّه» نام کانال تلويزيونی يی است به زبان عربی که بودجه ی آن به وسيله ی کنگره ی آمريکا تأمين می شود. آمريکا اين کانال تلويزيونی را برای مقابله با نفوذ دو کانال تلويزيونی فراگير «الجزيره» و «العربيّه» برپا کرده است. م
۲ ـ و چنين است که هر دو رقيب سواره و پياده، يعنی ملّايان سوار بر گرده ی مردم در داخل کشور، و همتايان ماهوی پياده ی آن ها در «اپوزيسيون» خارج کشور، با بزرگ نمايی قدرت «نظام الهی حکومت اسلامی ايران»، و يا «رژيم تروريستی بنيادگرای آخوندی» ـ که تا چند هفته ی ديگر، قادر خواهد بود کره ی زمين را از کهکشان راه شيری به بيرون پرتاب کند ـ به نتيجه يی واحد می رسند:
از يک طرف، تحريم و بمباران و انهدام ايران، و از طرف ديگرسرکوب جنبش های مردم. جنبش هايی که نيازی نه به قيّم و ولی دارند، و نه به «قهرمانان» آزادی بخش تحت قيموميت و فرماندهی ارتش آمريکا.
۳ ـ البته، آنچه اين منبع اسراييلی گفته است را بسياری از تحليل گران قبول ندارند و معتقدند که بر عکس، قرار دادن آمريکاييان در برابر عمل انجام شده ی حمله به ايران، می تواند بسياری از آن ها را به انتخاب مک کين که دارای تجربه های فراوان نظامی کسب شده در جنگ ويتنام است تشويق کند.
برای آگاهی بيشتر از اين نقطه نظر، و نقطه نظر هايی متفاوت در همين رابطه، می توانيد مراجعه کنيد به ـ از جمله ـ دو مقاله ی زير به ترجمه ی همين قلم:
٭ زنهار! مواظب حمله به ايران باشيد ـ نوشته خانم پرفسور مارجری کن، استاد حقوق و رييس «انجمن حقوقدانان ملی» در آمريکا، و نويسنده ی کتاب معروف «کابوی جمهوری: شش شيوه ی باند گانگستری بوش برای مبارزه با قانون»:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/us-attack-m-cohn.html
٭ می خواهند با بمباران ايران، اوباما را در برابر عمل انجام شده قرار دهند ـ گفتگوی ايل مانيفستو با اسکات رايتر:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar07/ritter-iran.html

۴ ـ همين مسأله ی «وجود مراکز اتمی متعدد پنهان در نقاط مختلف ايران» که به طور خاص از ناحيه ی کسانی که معتقدند هرچه تغار، تکه تکه تر شود ماست بيشتری به زمين خواهد ريخت و جهان بيشتر بر کامشان خواهد شد، تبليغ می شود است که می تواند بهانه يی برای بمباران هرچه وسيع تر و اتمی تر سرتاسر ايران شود. همان بمبارانی که به نوشته ی خود نشريات برجسته ی اسراييلی، صرف نظر از تلفات و ضايعات بی شمار برای ده ها و ده ها سال بعدی ـ درجا و سرضرب ـ احتمالاً باعث ماجرايی خواهد شد که در آن شانزده ميليون تا بيست و هشت ميليون ايرانی کشته شوند:
 اسراييل احتمالا ۱۶ تا ۲۸ ميليون ايرانی را خواهد کشت ـ گزارش دو روزنامه بزرگ اسراييل:

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/is-16-28m.htm

 
بخش های ديگر
 
صفحه ی اول
 
fl