خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
از دلتنگی های بی شماره (طرح)
 
Mohammad Ali Esfahani   محمد علی اصفهانی
   
   
محمد علی اصفهانی
 
   

دو کفتر سفيد
بر روی بام.
در پهنه ی غروب
خورشيدِ سرخفام

در کوچه
پشت در
با گام های تند
يک رهگذر

صد پنجره
دو دو به سوی هم
تلخ و عبوس
بسته به روی هم

یک ميز وصندلی
يک کاغذ سفيد.
بغضی شکسته و
خودکار ِ ناپديد

آنجا
در لای خاطرات
تصوير تو
مغشوش و مات

اينجا
در پيش روی من
يک روح در به در
بيرونِ تن

۱۴ آبان ۱۳۹۲

 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::