خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
وضعيت وخيم اعتصاب غذا کنندگان ليبرتی
 
 
 

۲۱ آبان ۱۳۹۲
---------------


در غياب برخورد مسئولانه ی افراد و نيرو های اپوزيسيون مردمی با موضوع اعتصاب غذای تعداد قابل توجهی از ساکنان ليبرتی که با تمهيدات مسعود رجوی، مهدی ابريشمچی، و مريم رجوی به راه افتاده است و سازمان داده شده است، بنا به گزارش های رسيده، وضعيت سلامت تعدادی از اين افراد که از اول سپتامبر تا امروز در اعتصاب غذا به سر می برند، بسيار وخيم شده است.
 
برای مثلث خیانت، يعنی مسعود رجوی ـ مهدی ابريشمچی ـ و مريم رجوی، چيزی که هيچ وقت ارزش نداشته است و ندارد، جان پيروان است، که از آن ـ به تناسب ـ يا به عنوان پول خردی که به راحتی می توان خرجش کرد، و يا به عنوان سرمايه يی در معاملات کثيف خود با جنگ افروزان بین المللی، استفاده می کنند.
 
اين ها بايد بدانند که مطابق مواد متعددی که در قوانين بين المللی، و در قوانين فرانسه پيش بينی شده است، به خاطر آنچه می کنند می توان به پای ميز محاکمه کشيدشان.
و بايد چنين شود.
و چنين خواهد شد.
 
محمد علی اصفهانی
۲۱ آبان ۱۳۹۲

   
   

برای ورود به صفحات ويژه ی گروگانگيری در ليبرتی و اشرف، اينجا کليک کنيد.
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::