خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 

ده توضيح در باره ی اين که بمباران عراق و سوريه، راه غلبه بر داعش نيست

Lindsey-German     ليندزی جرمن
 

ليندزی جرمن ـ ربين بست
برگردان: محمد علی اصفهانی

 
 

۱۸ مهر ۱۳۹۳
--------------

مقاله ی مختصر و مفيدی که ترجمه اش را می خوانيد، توسط خانم ليندزی جرمن، و ربين بست، همکار و همپيوند او در مرکزيت ائتلاف انگليسی مشهور «جنگ را متوقف کنيد» نوشته شده است.
ليندزی جرمن، از چهره های سياسی سرشناس انگلستان، عضو سابق کميته ی مرکزی «حزب سوسياليست کارگران»، و سردبير نشريه ی«مطالعات و نقد و بررسی سوسياليستی» به مدت بيست سال، و هماهنگ کننده ی کنونی ائتلاف «جنگ را متوقف کنيد» است.

کتاب های متعددی از ليندزی جرمن منتشر شده اند همچون:
زنان، مردان، و کار
جنسيت، طبقه، و سوسياليسم
بالکان: ناسيوناليسم و امپرياليسم
سوسياليست ها و طبقه
چرا ما به يک حزب انقلابی نياز داريم؟

۱۸ مهر ۱۳۹۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرحله ی اخير تروريسم، محصول سياست های فاجعه بار غرب، جنگ های بی پايان، و حمايت از حکومت های وحشی و درنده خو در خاورميانه است.

يک:
راه شکست دادن داعش، به کار بردن همان شيوه هايی که به پيدايش داعش انجاميده اند نيست.
بيش از ده سال جنگ و مداخله [ی نظامی] در خاورميانه، دولت های موجود منطقه را متزلزل کرد، زيربنا هاشان را ويران نمود، زمينه ی رشد و پرورش فرقه گرايی را فراهم آورد، و زمين را برای روييدن و سر برآوردن و قد کشيدن داعش، مستعد ساخت.

دو:
مداخله ی نظامی اخير، به معنای بازگشت همان قدرت هايی به عراق است که مسؤول تجاوز به حريم اين کشور، و اشغال اين کشور در سال ۲۰۰۳ هستند.
اين، هيچ سودی برای حل مشکلات منطقه ندارد.

سه:
هدف حملات هوايی آمريکا و انگلستان و متحدانشان، نجات دادن زندگی ها نيست. بلکه هدف از اين کار، تقويت کردن سلطه گری استراتژيک غرب در خاورميانه است، و تحت کنترل خود درآوردن سرمايه های آن، مخصوصاً نفت.
هدف دولت انگلستان هم، علاوه بر اين، جبران شکست سال گذشته ی داويد کامرون از پارلمان است که به خواست او مبنی بر حمله ی نظامی به سوريه رأی منفی داد.

چهار:
مبارزه با تروريسم بايد از قطع فروش سلاح به عربستان سعودی، قطر، بحرين و بقيه ی رژيم های منطقه آغاز شود.
«جو بايدن»، معاون رييس جمهور آمريکا، با سوتی خود بند را آب داد و اين راز را فاش کرد که عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی، «صد ها ميليون دلار پول، و ده ها هزار تُن اسلحه» را که به دست داعش افتاده است روانه ی سوريه کرده اند.
مقدار بسيار زيادی از تسليحات داعش، از نيرو هايی که توسط آمريکا مسلح شده اند حاصل شده است. منجمله از ارتش عراق و اپوزيسيون سوريه.

پنج:
مسدود کردن منابع درآمد داعش، يک ضرورت اساسی است. داعش، از جانب قدرت های منطقه يی متعددی تأمين مالی شده است. مخصوصاً از جانب عربستان سعودی که يکی از مرتجع ترين حکومت های جهان، و در همان حال نيز يکی از نزديک ترين متحدان انگلستان و آمريکاست.
اين اقدام بايد ترکيه ی عضو ناتو را نيز در بر بگيرد. ترکيه، مرز های خود با سوريه را باز نگاه داشته است و امکان عبور و مرور، و فروش پرمنفعت نفت را به داعش می دهد.

شش:
موضوع کرد ها، موضوعی محوری در مبارزه با داعش است.
کرد های عراق، متحدان نزديک غرب هستند، اما تفاوت بسيار بزرگی ميان آن ها و کرد های ترکيه و سوريه وجود دارد:
«پ ک ک» که از چند دهه پيش برای خودمختاری کرد ها می جنگد، هنوز به عنوان يک سازمان تروريستی در ليست های سياه اتحاديه ی اروپا، و آمريکا ثبت شده است. و اين، در حالی است که «پ ک ک» و متحدانش در صف اول جنگ با داعش قرار دارند.
ترکيه که سال هاست کرد ها را سرکوب می کند، به آن ها که در «کوبانی» در معرض خطر آنی و قريب الوقوع افتادن به چنگ داعش هستند کمک نخواهد کرد.

ترکيه می تواند مرز های خود با کرد ها را باز کند، ولی چنين نمی کند. بر عکس ِ آنچه در مورد داعش می کرد.
به جای چنين کاری، پارلمان ترکيه به ايجاد يک «منطقه ی حائل» در مرز ترکيه با سوريه رأی داده است که نتيجه ی آن، خلع سلاح کرد ها خواهد بود.

هفت:
بمباران، نتيجه ی معکوس خواهد داد؛ چرا که هيچ کمکی به مردمانی که تا حالا در رنج و عذاب هستند نمی کند، ولی در عوض، ميزان مرگ ها و خسارات و ويرانی ها را بيشتر خواهد کرد.
اين، تجربه يی است که از بيش از ۱۳ سال پيش تکرار شده است. نه فقط در عراق. بلکه در افغانستان و در ليبی نيز.

هشت:
لازم است که مردم عراق و سوريه از کمک های انسانی، به وفور بهره مند شوند. مخصوصاً ميليون ها نفری که به خاطر وجود جنگ، مجبور به فرار شده اند.
پناهندگان بايد از کمک ها و حمايت هايی که به آن نياز دارند برخوردار باشند، نه اين که در اروپا به آن ها به ديده ی تروريست های بالقوه نگاه شود.

نُه:
از رفتار وحشيانه ی داعش نبايد بهانه يی ساخته شود برای افزون تر کردن راسيسم ضد مسلمان در اروپا و آمريکا.

دَه:
بايد پذيرفت و اذعان کرد که مرحله ی اخير تروريسم در خاورميانه، در حد بسيار بالايی، محصول سياست های فاجعه بار غرب، جنگ های بی پايان، و حمايت از حکومت های وحشی و درنده خو در اين منطقه است.
مردم خاورميانه، به اندازه ی کافی متحمل رنج و درد شده اند. غرب و ناتو بايد از سوريه و عراق خارج شوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان و لينک مقاله:
Ten reasons why bombing Iraq and Syria is no way to defeat ISIS
stopwar.org.uk/news/no-way-to-defeat-isis-10-reasons-to-oppose-us-uk-bombing-of-iraq-and-syria
 (در ترجمه ی « reason why » کلمه ی «توضيح»، معادلی مناسب تر از کلمه ی «دليل»، تشخيص داده شده است. به خصوص با توجه به بخش هايی از متن.)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


در ارتباط با آنچه در اين ايام در عراق و سوريه می گذرد:

عراق دارد از هم فرو می پاشد؛ مراقب ايران خودمان باشيم ـ به همين قلم ـ ۲۴ خرداد ۱۳۹۳

http://www.ghoghnoos.org/ak/kb/iraq-dsh.html

با در گيری ها و اعدام کرد ها و عرب ها و سنی ها می خواهند مرز های ايران با عراق را متشنج کنند ـ به همين قلم ـ ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

http://www.ghoghnoos.org/ak/kj/iraq-drg.html

حدس بزن چه کسی پشت صحنه ی پروژه ی خلافت است ـ ميشل شوسودووسکی ـ با ترجمه و توضيحات همين قلم ـ اول مهر ۱۳۹۳

http://www.ghoghnoos.org/ak/kb/chossudovsky-is.html

استراتژی آمريکا در مقابله با داعش چه اندازه شانس موفقيت دارد؟ ـ عبدالباری عطوان ـ به ترجمه ی همين قلم ـ ۱۴ مهر ۱۳۹۳

http://www.ghoghnoos.org/ak/ku/atwan-d-us.html

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول