خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول

 
اورتگا به تهران رفت
پس زنده باد امپرياليسم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 

پيش از مطالعه:
خواندن اين سطور ، فقط به شرط نُه بار ابراز انزجار از سه دسته ی زير ـ سه بار در هر يک از موارد سه گانه، با صدای بلند، مجاز است. متخلّفين، بر طبق قانون، مجازات خواهند شد.
[تبصره: اجتناب از بلند کردن صدا، با اين عذر که «خوف آن می رود که باعث بيدار شدن نفر خوابيده ی بغل دستی و يا عصبانيّت او شود»، به هيچ وجه پذيرفته نيست؛ امّا اگر برای حفظ جان باشد، بلامانع است.]
۱- ابراز انزجار از امام راحل قبلی (رَه) و امام به زودی راحل فعلی (لَه). و ايضاً از صدر تا ذِيل، و از ذِيل تا صدر حکّام ايران عَذّبَهم الله باَيدِالايرانيّين (ولا غيرالايرانيّين).
۲ـ ابراز انزجار از انواع اصنافِ موصول به افراد و اقشار فوق الذّکر، چه در فضای عينی، و چه در فضای مجازی و اينترنتی.
۳- ابراز انزجار از کسانی که تحت هر پوششی (انقلابی يا ضدّ انقلابی) استقلال را و تحقّق مساوات و عدالت اجتماعی و اقتصادی را، بدون پرداختن به دموکراسی و عدالت سياسی، ممکن می دانند. و بالعکس نيز البتّه.
محمد علی اصفهانی
۲۲ خرداد ۱۳۸۶
 
... اورتگا به تهران رفت. پس زنده باد امپرياليسم... شايد تا حالا بر سر گور خمينی هم رفته باشد. پس درود بر صهيونيزم...

... چاوز، احمدی نژاد را بغل کرد. پس پر برکت تر باد سفره ی کارتل ها و تراست های نفتی... کاسترو ريشش شبيه ريش خامنه ای است. پس مرگ بر آمريکای لاتين...

... حماس از رژيم، کمک مالی می گيرد. پس در اهتزاز باد پرچم اسراييل... شيخ حسن نصرالله لبنانی هم که حزب اللهی است. پس ويران باد لبنان...

... جرج حبش فلسطينی برای شيخ حسن نصرالله لبنانی، پيام همبستگی فرستاده است. پس مرگ بر توده يی صفتانی که از تاريخ درس نمی گيرند و از بنياد گرايان مزدور و تروريست، دفاع می کنند... البتّه خودشان هم تروريست هستند اين ها...

... نوآم چامسکی و جان پيلجر و هارولد پينتر و جمعی از برندگان جوايز نوبل و اراذل ديگری از اين دست نمی گذارند که جرج بوش پسر (پسر جرج بوش پدر) رسالت آسمانيش را راحت و بی سرخر انجام دهد... پس نابود باد شيرين عبادی، داوطلب عمليّات انتحاری...
 
... احمدی نژاد می خواهد اسراييل را از صفحه ی روزگار، محو کند. پس هرچه تنگ تر باد حلقه ی محاصره ی غزّه... آخوند ها «آب سنگين» می سازند. پس همه ی آب های فلسطين از آنِ کولون ها...

... بمب های جهنده ی کنار جادّه يی ساخت ايران، سربازان شريف و نجيب آمريکايی را  در حين انجام وظيفه، به هوا می فرستد. پس سلام بر سرجوخه های ابو غريب (يا ابو قريب ـ به هردو روايت آمده است، هرچند که عَلَی الاَحوَط، روايت اوّل موثّق تراست)...

... همين فردا، اروپا با موشک های دوربرد ايران درهم کوبيده خواهد شد. پس مستقر باد سپر های دفاعی آمريکا در اروپا...

... طالبان، در افغانستان دوباره جان گرفته اند. پس روز افزون باد زندان های مخفی سيا در سراسرجهان...

...يک روز، در مورد رفتن به يک مهمانی، لنين به تروتسکی نوشت که اگر لازم شد می تواند دامن هم بپوشد. پس فُکُل ها بر يقه، پوشت ها در جيب چپ بالای کت، دستمال ها بر کف، زنده باد ديپلماسی انقلابی...

... لابی شغال ها نمی گذارد که لابی سگان زرد کارش را از پيش ببرد. پس قلم ها به دست، کامپيوتر ها روشن، کِيبورد ها زير انگشت، پيش به سوی افشاگری لابی شغال ها، همراه با مخلوط کردن شير و شيره و دوغ و دوشاب، و تسويه حساب با همه... شقيقه ی ديک چينی تکان خورد. پس در شيشه باد گ+و+ز گاری سيک...

... مردم ايران، هنوز زنده اند. پس پيش به سوی تحريم های هرچه فراگير تر آن ها... ساختمان ها در ايران، هنوز بر سر جای خود هستند. پس در پرواز باد بمب افکن های آمريکا و اسراييل در آسمان آخوند ها...

... ما واقعاً عوض شده ايم... آخر ديگر چه باقی مانده است که بکنيم و بگوييم تا باور کنيد اين را از ما؟...

 

خبر و نظر ۰۰۰ ادبيات و هنر ۰۰۰  نوشته های منتخب يا رسيده ۰۰۰ ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی ۰۰۰ انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها ۰۰۰ طنز و طنز واره ۰۰۰ با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها ۰۰۰ آرشيو ـ معرفی بخش ها ۰۰۰ صفحه ی اول