خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
 
ادبيات و هنر  ۵
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
 
تا سايه های وهم
در حجم شعر، با نقطه چين نثر
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از انسان
 
 
محمود درويش
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
از نيمه راه گمشدگی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
با مهر و مهرگان و آذر و دارا و آدمی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
باز هم با خودم به بهانه ی زهرا
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
سبکتکين و آهو
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
ديپلوماسی خرفروشان
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
برای همکلاسی دسکوچولو پاکوچولوی خودم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
دوباره می شود آری خودی تکاند و دويد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آتش خواهد گرفت بنزين
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
    توجه!
صفحات طنز، صفحات ترانه ها در فرمات های صوتی، و صفحات ويديوکليپ، هر کدام در بخش مربوط به خودش قرار دارد.
در تابلوی صفحه ی اول سايت، روی بخش مورد نظر کليک کنيد.
   
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::