خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
فرانسوا اولاند در اسراييل ... شرم و خشم
 
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
hollande-netan  
   

اهداف سفر اخير فرانسوا اولاند به اسراييل، در هيأت رييس جمهوری متهم به چپ فرانسه، و نماينده ی يکی از جناح های راست حزب بحران زده ی سوسياليست اين کشور، چندان از ديد صاحبنظران، پنهان نمانده است:

ـ هماهنگ کردن خود با نتانياهو، مخصوصاً در مورد کارشکنی در مذاکرات پنج به علاوه ی يک بر سر پرونده ی اتمی ايران.

ـ اتخاذ سياست مشترک در رابطه با حمايت از اخلالگری های عربستان سعودی و اقمار آن، که به متحدان اسراييل عليه مردم منطقه بدل شده اند، در سرتاسر منطقه، به خصوص در سوريه و لبنان و ايران.

ـ مبادله ی نظر در مورد جنگ داخلی سوريه که به يک جنگ نيابتی تبديل شده است. فرانسوا اولاند، که از تجاوز ناتو به ليبی پشتيبانی کرد، با بی تابی و اشتياق، اعلام کرده است که حتی اگر آمريکا و ناتو هم با فرانسه موافق نباشند، آماده است که فرانسه را «مستقلاً» وارد ماجراجويی نظامی در سوريه کند.

ـ علاوه بر مورد عربستان سعودی و شيخ نشين های خليج فارس، و نيز چند کشوری در خاورميانه ی عربی که اخيراً تغيير نظام داده اند و بازار های تازه يی در آن ها گشوده شده است، بازاريابی های کلان در اسراييل، برای درمان بحران اقتصاد رو به تلاشی فرانسه، که از سويی محصول بحران های جهانی سرمايه داری است، و از سويی محصول مديريت ضعيف دولت پيشين و دولت فعلی فرانسه، و از سويی هم محصول رقابت آلمان و انگلستان با فرانسه، که «اتفاقاً» هر دو بر رفع تنش های اتمی با ايران، اصرار می ورزند و اصرارشان که بی حکمت هم نيست، «کمی» فرانسه را نگران کرده است!
 
ـ و احياناً به خيال نه چندان مبتنی بر واقعيت های عينی، از اين طريق، و در اين مسير بد فرجام، با حل وفصل احتمالی اندکی از مسائل اقتصادی، نجات شخص خود از سقوط بی نظير و استثنايی و تحقير آميز مقبوليتش (مطابق همه ی نظرسنجی ها) در افکار عمومی فرانسه. هرچند به بهای به حراج گذاشتن آنچه از اعتبار فرانسه در افکار عمومی جهان، باقی مانده است.
ـ و ...
ـ و ...
ـ و ...

پرداختن به اين امر، و دلايل و کم و کيف و چگونگی تشکيل مثلث اسراييل ـ فرانسه ـ عربستان سعودی، اما موضوع اين چند سطر نيست. (۱)
بلکه، آنچه در زير می آيد، ترجمه ی بيانيه ی رسمی هجدهم نوامبر سازمان «وحدت يهودی فرانسه برای صلح» است در ارتباط با سفر فرانسوا اولاند به اسراييل. همراه با توضيحاتی چند.

برای هموطنانی که نوشته های راقم اين سطور در سال های اخير را دنبال کرده اند، سازمان «وحدت يهودی فرانسه برای صلح»، ناشناخته نيست.
سازمانی متشکل از جمعی از روشنفکران و فرهيختگان يهودی فرانسه، که همچون هموندان خود در «وحدت يهودی اروپا برای يک صلح عادلانه و پايدار»، و همراه بی شمارانی از شخصيت های سياسی و فرهنگی و دانشگاهی و علمی و هنری يهودی سراسر جهان، در کنار خلق فلسطين، و در مقابل دولت اسراييل قرار دارند که می کوشد تا جنايات خود در حق مردم فلسطين را رنگ و صبغه ی يهودی ببخشد، و دفاع از قوم و مذهب يهود معرفی کند. (۲)

اول آذر ۱۳۹۲

ــــــــــــــــــــــــــــــ

فرانسوا اولاند در اسراييل ... شرم و خشم
سازمان «وحدت يهودی فرانسه برای صلح»
۱۸ نوامبر ۲۰۱۳


نخستين اظهارات فرانسوا اولاند در اسراييل، ما را لبالب از احساس شرم، و خشم می کند. سخنانش را نقل کنيم:
«شما يک دموکراسی بزرگ هستيد. چون علی رغم مشکلاتی که با آن روبروييد، هرگز ـ بله، تکرار می کنم که هرگز ـ از دموکراسی، کوتاه نيامده ايد، از پلوراليسم، کوتاه نيامده ايد، از حق و قانون، کوتاه نيامده ايد.»

فرانسوا اولاند، اينچنين، حتی متونی را ناديده می گيرد که گاهی توسط خود فرانسه تصويب شده اند. متونی که نقض حقوق فلسطينی ها، و تجاوز به حقوق بين المللی، و تجاوز به حقوق بشر در معيار جهانی از سوی اسراييل، جنايات جنگی اسراييل، و جنايات عليه بشريت به دست اسراييل را محکوم می کردند.

اولاند، با چنين رفتاری، به نام ما مدعی می شود که اسراييل، حقوق دموکراتيک را رعايت می کند. چيزی که واقعيت ندارد، و عمدتاً فقط شهروندان يهودی اسراييل را شامل می شود. (۳)

رييس جمهور، خود را با تئوری جنگ تمدن ها پيوند می دهد و همخوان و منطبق می کند. خواهان سختگيری در پرونده ی اتمی ايران می شود، در حالی که همچنان خودش را به نديدن تسليحات اتمی اسراييل، و ده ها کلاهک اتمی در «ديمون» می زند.
 [«ديمون» نام شهری در جنوب اسراييل است با مراکز بزرگ تحقيقات اتمی، و يک نيروگاه بزرگ اتمی ـ م]

رييس جمهور، ده ها تن از ارباب صنايع را در چمدان سفر خود می گذارد تا تبادلات اقتصادی با اسراييل را گسترش دهند. و از آن جمله اند ارباب تعداد زيادی مؤسسه ی فرانسوی که از برکت گسترش کولونی ها و کلونيزاسيون، پروار شده اند.
راه آهن دولتی فرانسه، همين تازگی يک قرارداد مهم با راه آهن اسراييل امضا کرد.

اولاند، راه مرتجع ترين دولتی که اسراييل تا کنون به خود ديده است را هموار می کند، تا آن دولت بتواند همچنان به دزديدن زمين های فلسطينی ها ادامه دهد، و همچنان کار کولونی سازی و کلونيزاسيون در منطقه ی «نقب» را سرعت ببخشد، و ساکنان عرب آن را به زور جا به جا و در بدر کند.
[نَقَب، يا نِگِب، يا نِگِو، منطقه يی است صحرايی که پس از ۱۹۴۸ و دزديده شدنش توسط اسراييل و گروه های تروريستی اسراييلی که با آتش زدن خانه ها و کشتار زن و مرد و پير و جوان و کودک در شهر ها و روستا های فلسطين، ساکنان آن مناطق را وادار به فرار می کردند، ساکنان آن که عمدتاً فلسطینی های صحرا نشين بودند، ناچار شدند که با پذيرش شهروندی درجه ی دوم اسراييل، در همانجا زندگی کنند ـ م]

رييس جمهور، خود را به آن راه می زند و طوری وانمود می کند که انگار از محاصره ی غير قانونی و ضد انسانی يی که اسراييل بر مردم غزه روا داشته است بی خبر است.
بله، درست است که فرانسوا اولاند ـ در همان محدوده يی که اسراييل هنوز برای فلسطينی ها باقی گذاشته است، به دولت نتانياهو توصيه می کند که ادامه ی کولونی سازی را متوقف کند. بدون کوچکترين اخطاری به آن کشور در مورد ادامه ی اين کار.
او چنين توصيه يی را اما به آن خاطر می کند که بتواند بلافاصله از مقامات فلسطينی بخواهد که به طور يکجانبه و يکطرفه، به اسراييل امتياز بدهند تا پروسه ی صلح به پيش برود. پروسه يی که وجود ندارد مگر در سخنرانی ها.

«وحدت يهودی فرانسه برای صلح»، مشارکت خود در جنبش همبستگی با فلسطين در فرانسه را گسترده تر و بيشتر خواهد کرد، تا نگذارد که جهان به کشور ما به عنوان کشوری سقوط کرده تا حد همدستی در جنايت ها نگاه کند.

«وحدت يهودی فرانسه برای صلح»، از همه ی کسانی که به حقوق انسان ها باور دارند دعوت می کند که به جنبش بايکوت دولت اسراييل و نهاد های وابسته به آن، عدم مشارکت در اقتصاد اسراييل، و تنبيه جهانی اسراییل، که خلق فلسطين، ما را به آن فراخوانده است پاسخ مثبت دهند.

فرانسه، احزاب آن، سنديکا های آن، و نهاد های آن، بايد به انبوه احزاب و سنديکا ها و نهاد های ديگر اروپايی که به کارزار «بی دی اس» (۴) پيوسته اند بپيوندد.
بايد اين کارزار در فرانسه، گسترده تر و نيرومندتر شود.
فرانسه نمی تواند بيش از اين، همدست آپارتايد اسراييل باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ ـ در ميان مقالاتی که به فارسی در اين باب نوشته شده اند، به عنوان نمونه می توان به مقاله ی ارزشمند محمد رضا شالگونی با عنوان « لوران فابيوس و رهبر «با بصيرت» جمهوری اسلامی»، مراجعه کرد، از جمله در اين لينک:

http://www.ghoghnoos.org/ak/kb/shalgooni-fr.html

نکته ی مهمی که نبايد فراموش شود اين است که حساب ضرورت بحث بر سر برنامه های اتمی نظام ملايان، و چند و چون آن، چيزی است، و دستاويز کردن اين موضوع برای تحريم مردم ايران، بمباران مراکز اتمی ايران، و حمله به ايران، چيزی ديگر.
و همچنان که قبلاً هم نوشته ام:
«پروژه ی اتمی، پروژه يی است بازمانده از نظام گذشته به هنگام شکوفايی اقتصادی و صنعتی آن.
«و اين فقط حق مردم ايران است که در يک رفراندوم آزاد، و يا پس از استقرار يک حکومت ملی و مردمی، در موردش تصميم جمعی بگيرند؛ نه حق دشمنان اين مردم، اعم از داخلی همچون نظام ملايان، و خارجی همچون دولت اسراييل، و ايضاً آستانبوسان اين دو.»
تا دير نشده بايد خاک ايران را به توبره بکشيم ـ به همين قلم ـ ۲۹ مهر ۱۳۹۲

http://www.ghoghnoos.org/ak/kb/bolton-gv.html

«اين که خامنه ای و بزرگتر ها و کوچک تر های او، در جريان مجموعه مذاکرات اخير هسته يی، «جام زهر» بنوشند، و يا آن که شکر بخورند مهم نيست. مهم اين است که تنش های اتمی موجود، هرچه کمتر و سبک تر شوند.
«و مهم اين است که ما از کمتر و سبک تر شدن احتمالی اين تنش ها، در جهت منافع جنبش، و مطرح شدن مسائل واقعی جامعه، که تحت الشعاع بحران ساختگی اتمی قرار گرفته اند استفاده کنيم».
مردم را می کُشند و می روند بر سر ميز های مذاکره می نشينند ـ به همين قلم

http://www.ghoghnoos.org/ak/kj/mzk.html

۲ ـ برای بهتر شناختن سازمان «وحدت يهودی فرانسه برای صلح»، می توانيد به صفحات «خبر و نظر» ققنوس مراجعه کنيد، و به عنوان نمونه:

يهوديان آزاد، به همراه سنديکا ها، جهان را به تحريم کامل اسراييل فرا می خوانند ـ به همين قلم ـ ۲۵ تير ۱۳۸۶

http://www.ghoghnoos.org/ak/kp/ujf-boycott.html

اولمرت به فرانسه آمده است تا موعظه ی جنگ عليه ايران بخواند ـ به همين قلم ـ آبان ۱۳۸۶

http://www.ghoghnoos.org/ak/kp/ujf-olmert.html

فراخوان تشکّل های سياسی فرانسه به گرد همايی هشدار ملّی عليه منطق جنگ ـ ۱۲ دی ۱۳۸۶

http://www.ghoghnoos.org/ak/kp/ujf-fara.html

ما، مردم فرانسه را به مقابله با خفه کردن مردم غزه فرا می خوانيم! ـ به همين قلم ـ ۲۹ دی ۱۳۸۶

http://www.ghoghnoos.org/ak/kp/ujf-gaza.html

۳ ـ در مورد معنای واقعی «دموکراسی» در اسراييل، از جمله:
گفتگوی دموکراتيک دزد ها با هم بر سر شيوه ی هرچه بهتر دزديدن! ـ ميشل کُلُن ـ با ترجمه و توضيحات همين قلم ـ ۱۷ آبان ۱۳۸۹

http://www.ghoghnoos.org/ak/kp/colon-d.html

۴ ـ نام کارزار «بی دی اس» ( بايکوت اسراييل، اجتناب از سرمايه گذاری و مشارکت در اقتصاد اسراييل، و اِعمال مجازات های بين المللی عليه اسراييل) از حروف اول سه کلمه ی زير ساخته شده است:
Boycott, Divestmen, Sanctions
کارزار بی دی اس، که روز به روز در سراسر جهان رو به گسترش است، از شهروندان عادی تا برجسته ترين روشنفکران و هنرمندان و نويسندگان و شاعران و دانشگاهيان و فرهنگيان و تشکل های مترقی را در بر می گيرد. در جمع فعالان اين کارزار، تعداد زيادی از افراد و تشکل های يهودی پيشرو و صلح طلب چهار گوشه ی عالم حضور دارند.

شناسايی فلسطين در سازمان ملل متحد: واقعيت و مجاز ـ ميشل وارشاوسکی ـ با ترجمه و توضيحات همين قلم ـ ۱۶ آذر ۱۳۹۱

http://www.ghoghnoos.org/ak/kp/wrsh-un.html

٭ عنوان و لينک بيانيه ی سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح
- Le Président Hollande en Israël : honte et colère ! -

http://www.ujfp.org/spip.php?article2949

 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::