يکشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
۲۳ آوريل ۲۰۱۷


ghoghnoos

b
index
 
 
 

شکل ها و آدم ها

 
 

يادی از روزمره های پاره
محمد علی اصفهانی 

 
 
 
 
 
 

دشمن مشترک را در جدال با مليت و زبان يکديگر گم نکنيم!

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

نوروز در زندان (ويدئوکليپ)

با صدای هاتف

 
nowrooz-clip
 
 
 
 
 

بهار، پشت پنجره ی راه

 
 
gol e rose
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

خود بهار
نوروز سال خروس

 

 
 
Kambiz Gilani
کامبيز گيلانی
 
 
 
 
 
 

شعار
(در پيشباز بهار)

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

چونکه بيرنگی اسير رنگ شد

 
 
 
 
 
 
 
 

تا بغبغوی دورترِ مانده در هوا

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

تکيه بر خويش

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

انقلاب نمرد؛ زنده است انقلاب!


گفتار ۲۲ بهمن
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 
Aria-Aramnejad-Ghasedak
 

قاصدک (ويدئوکليپ)

برای کودکان کار :::‌‌ :::  :::‌‌ آريا آرام نژاد

 
 
 
 
 

گزارش، به پای در رهانِ پس از اين

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

عربستان سعودی غرقه در شن های روان خاورميانه
از جنگ يمن تا جنگ بر سر جانشينی

 
 
Alain GRESH  آلن گرش
آلن گرش
ترجمه ی بهروز عارفی
 
 
 
 
 
 

يار دبستانی

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

همسفر
در حجم شعر، با نقطه چين نثر

 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 

پيش درآمدی از عبدالباری عطوان بر پايان جنگ حلب

 
 
Atwan
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

همايش پاسارگاد در هفت کلمه
(مختصر و مفيد)
 

 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 

بهای اين ماجراجويی ها می تواند موجوديت ايران باشد

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

به بهانه ی سالگرد عاشورای هزار و سیصد و هشتاد و هشتِ هجری شمسی

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

حدس بزن چه کسی پشت صحنه ی پروژه ی خلافت است

 
 
chossudovsky شوسودووسکی
ميشل شوسودووسکی

ترجمه و توضيحات:
محمد علی اصفهانی
 
 
 
 
 
 

مرگ الی ويزل ستايشگر هولوکاست و نسل کشی اسراييل در فلسطين

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

در تقابل با فرهنگ شهيد پروری و خريد و فروش شهيدان در مسجد يا کريدور

 
str
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 

شمشير عربستان سعودی، ايران را نشانه گرفته است نه يمن را

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
 
 
 
 
 
 

شارلی بودن يا  شارلی نبودن ـ مسأله اين نيست

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
نگاهی به بيانيه ی سازمان وحدت يهودی فرانسه برای صلح

محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

با هسفر نه چندان فرضی

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
 
 

در باب همراهی سنجيده ی انقلاب گرايان با رفرم گرايان  (مختصر و مفيد)

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
ترجمه و توضيحات:
محمد علی اصفهانی
 
 
 
 
 
 

بازخوانی مقاله ی «سعيد منادی» و پاسخ مجاهدين به آن
(حاشيه يی ديگر، بر متن فاجعه يی ديگر در ليبرتی)

 
 
Mohammad Ali Esfahani  محمد علی اصفهانی
محمد علی اصفهانی 
 
 
 
 
بخش های ديگر
 

صفحه ی اول
 
fl
 
 
 
contact@ghoghnoos.org