خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
خبر و نظر   ۳
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 
 
در ضرورت حياتی تشخيص نور طبيعی از نور های مصنوعی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
خانم ها و آقايان محترم! نام جنبش را آلوده ی کار و کاسبی خود نکنيد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
قيام (بيداری) خلق عرب و «خاورميانۀ جديد»
 
 
فريد مرجايی
 
 
راه پيمايی ۲۵ بهمن بايد به هر قيمتی برگزار شود
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
سه به علاوه ی يک پيشنهادِ احتمالاً عملی برای اين روز ها
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از عاشورا تا يارانه ها؛ و از يارانه ها تا به پيش!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
بزن، وگرنه می زنندت موسوی!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
جنبش بايد هوشيار باشد؛ خطر در يک قدمی است!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
m-collon100 گفتگوی دموکراتيک دزد ها با هم بر سر شيوه ی هرچه بهتر دزديدن!
پاسخ ميشل کُلُن به مدافعان تعقيب قضايی فعالان کمپين بايکوت اسراييل
بر گردان و توضيحات: محمد علی اصفهانی
 
گفتگوی ايل مانيفستو با ايلان پاپه، از «تاريخ نويسان نوين» اسراييل
 
 
برگردان و توضيحات: محمد علی اصفهانی
 
 
گفتگو با سخنگوی جبهه ی خلق برای رهايی فلسطين
 
 
برگردان: حزب کار ايران (توفان)
 
 
هولوکاستی که انکار می شود؛ و سکوت آنان که حقيقت را می دانند
 
 
جان پيلجر
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
استريپ تيز مکتب «انسان دوستان» در تهاجم اسراييل به غزه!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
غزه، و هفت پرسش و پاسخ در باب راست و دروغ مدعيان!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آنان که «هر دو طرف» را محکوم می کنند، بدتر از خود قاتلانند!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
به خاطر يک مشت زالزالک
(کشته نداديم که سازش کنيم!)
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
جنبش خودمان را يکسره با وقايع اخير تونس مقايسه کردن خطاست
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
کبريت خدمتتان هست؟ می خواهيم راه پيمايی ۲۵ بهمن را آتش بزنيم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
 
 
برای بعد از دستگيری احتمالی رهنورد و کروبی و موسوی آماده شويم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
 
«که آزاد است مرغی کز قفس خود را جدا بيند»
 
 
ماندانا زنديان
 
 
 
 
«مردی مختصر که خلاصه ی خود بود»
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
تحليل برخورد جهان با ماجرای غزه، از ديد ميشل وارشاوسکی
 
 
مقدّمه، توضيحات و برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
خبر های خوش ماه به ماه برای سال ۲۰۰۹
 
 
جان پيلجر برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
لنگه کفش هم، لنگه کفش منتظر زيدی!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
به جای تشويق بايد اسراييل را تنبيه کرد!
 
 
ميشل وارشاوسکی
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
يک متر طناب و گردن باريک کودکان
 
 
گزارشی از يک نشست
 
 
گفتگوی ايل مانيفستو با ايلان پاپه، از «تاريخ نويسان نوين» اسراييل
 
 
برگردان و توضيحات: محمد علی اصفهانی
 
 
گفتگو با سخنگوی جبهه ی خلق برای رهايی فلسطين
 
 
برگردان: حزب کار ايران (توفان)
 
 
هولوکاستی که انکار می شود؛ و سکوت آنان که حقيقت را می دانند
 
 
جان پيلجر
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
استريپ تيز مکتب «انسان دوستان» در تهاجم اسراييل به غزه!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
غزه، و هفت پرسش و پاسخ در باب راست و دروغ مدعيان!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آنان که «هر دو طرف» را محکوم می کنند، بدتر از خود قاتلانند!
 
 
ميشل وارشاوسکی
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::