خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
خبر و نظر   ۷
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 
يک بيانيّه ی ناسيوناليستی با حال و هوای مخصوص
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
زنهار از شوريدگی نسبت به اوباما برحذر باشيد
 
 
جان پيلجر
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
اوباما، رييس جمهوری تحوّل خواه؟
 
 
فريد مرجايی
 
 
اوباما بايد بهای هشت سال اوهام بوش را بپردازد
 
 
رابرت فيسک
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
بازی سايه ها، و سايه ابهام يک اکتبر سورپرايز
 
 
ژان گيزنل ـ برگردان و توضيحات:
محمد علی اصفهانی
 
 
مرد سال اسراييل، و شاهکار هايش
 
 
روشنگری
 
 
جنگ اخير گرجستان را آمريکا و اسراييل و ناتو برنامه ريزی کرده اند
 
 
ميشل شاسودووسکی
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
هشدار! فاجعه به چند قدمی پادگان اشرف رسيده است
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
اگر به مک کين رأی ندهيد، لولوخورخوره های مسلمان می خورندتان
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
ايواشف: حمله گرجستان به اوستيا تمرين حمله آمريکا به ايران است!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
اسراييل ِ منطقه ی قفقاز؟ يا دوست استراتژیک ايران؟
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
دروغ های هيروشيما، دروغ های امروزند
 
 
جان پيلجر
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
اعتصاب بازار، عقب نشينی دولت، و واکنش «ديگران»
 
 
روشنگری
 
 
گفتگوی روزنامه ی ايل مانيفستو با اسکات رايتر
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
ريييس سابق موساد: احمدی نژاد، بزرگ ترين هديه برای اسراييل است!
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
از مذاکره در سايه، تا طرح کنسرسيوم غنی سازی اورانيوم در ايران
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
خدا اوباما را از شرّ ملّايان حفظ کند!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
تحليل ميشل شوسودووسکی از احتمال حمله به ايران، با نگاهی به وقايع اخير لبنان
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
و اگر اسراييل واقعاً به ايران حمله کند...
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
هفته يی که لبنان را تکان داد
 
 
آلن گرش ـ برگردان: بهروز عارفی
 
 
ما سالگرد تأسيس اسراييل را جشن نمی گيريم
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
خبر های خوش ماه به ماه برای سال ۲۰۰۹
 
 
جان پيلجر
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
لبنان، پيش زمينه های قرارداد دوحه
 
 
فريد مرجايی
 
 
اگر گفتيد چه کسانی و چرا لبنان را به آشوب می کشند؟
 
 
محمد حسنين هیکل ـ برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
گزارشی از خودکشی سه کارگر ايرانی
 
 
اسماعيل محمدولی
 
 
هميشه با بمباران، زندگی خود را تضمين کردن
 
 
گيدين لوی ـ برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
کلينتون: صهيونيست های آمريکا! به من رأی دهيد تا ايران را از تاريخ و جغرافيای جهان، حذف کنم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
فراخوان تشکّل های سياسی فرانسه به گرد همايی هشدار ملّی عليه منطق جنگ
 
 
محمد علی اصفهانی
 
الاغ سواری قربانيان، و خنده ی مستانه ی ستمگران
 
 
روشنگری
 
 
نظاميان ما! از دستور بوش و چینی سرپيچی کنید!
 
 
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
گزارشی مستند و تکان دهنده از زوایای پنهان طرح ارتقای امنیت اجتماعی
 
 
فعالين حقوق بشر در ايران
 
 
افشاگری ديگری از «کانار» در مورد فرانسه و حمله آمريکا و اسراييل به ايران
 
 
جاسوسی در مورد حمله به ایران
 برگردان: بهروز عارفی
 
 
نامه يی سپرده به باد و آب، برای مردم ايران
 
 
آنيِس مِيار
برگردان: محمد علی اصفهانی
 
 
مقاله ی سيمور هرش در باره ی تغييرات طرح حمله به ايران
 
 
برگردان: ستوده پارسا
 
 
پرسش و پاسخ های لوموند درباره ی گزارش اخير «اطلاعات ملی آمريکا»
 
 
برگردان و توضيحات: محمد علی اصفهانی
 
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::