خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
خبر و نظر   ۲
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 
 
شناسايی فلسطين در سازمان ملل متحد: واقعيت و مجاز
warschawski
 
 
 
رهبری مجاهدين، خود را برای ليبی و سوريه کردن ايران کانديدا می کند
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از بحران پول ملی، می توان برای استقرار حاکميت ملی استفاده کرد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
اگر نگران تماميت ارضی ايران هستيم، عامل اصلی اين نگرانی را نشانه بگيريم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
در چند روز آينده، آن ها حالت تدافعی خواهند داشت
بنابر اين، ما می توانيم حالت تهاجمی داشته باشيم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
راه تهران، از دمشق نمی گذرد
از باور ما به خويشتن می گذرد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
در سوريه دارند برای ايران و خاورميانه، آش کله پا می پزند
 
 
ترجمه و توضيحات: محمد علی اصفهانی
 

نگاهی به مقاله جديد عبدالباری عطوان در «القدس العربی»
 
سران جنبش عدم تعهد را در ايران به تعهد وادار کنيم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 

کسانی که دوست دارند از ايران، سوريه يی ديگر بسازند، و آخر و عاقبتِ ليبی (اگر نه عراق و افغانستان) را برايش تدارک ببينند را نه کاری با آن «ما» که از آن حرف می زنم است، و نه کاری با خلق.
آن «ما» که مورد نظر من است، آن «ما» يی است که می داند که توپ و تانک و بمب های اتمی و غير اتمی ناتو و اسراييل، جز نکبتی ديگر بر نکبت فعلی جاری در سراسر ايران نخواهند افزود.
آن «ما» که از آنچه بر ليبی رفت، و از آنچه در حال حاضر بر سوريه می رود آموخته است که دفع يک ارتجاع با يک ارتجاع ديگر، يعنی چرخيدن در مدار بسته ی «دايره ی معيوب».

 
سران جنبش عدم تعهد! از ما در زندان باز ديد کنيد!
 
 
نامه ی جمعی از زندانيان سياسی ـ عقيدتی
 
 
راه رهايی مردم ما آنچه در ليبی گذشت و در سوريه می گذرد نيست
 
 
ليبی: عواقب يک مداخله خارجی
 
 
در اولين ساعات سقوط اسد، ممکن است در موقعيتی «استثنايی» قرار بگيريم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
کارگران و محرومان را دارند لت و پار می کنند
ولی «بعضی ها» اصلاً عين خيالشان نيست
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
حتماً در پای همسايه خاری هست؛ اما...
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
برای دختر زجرکشيده ام، نرگس
 
 
دكتر محمد ملکی
 
 
مردم را می کُشند و می روند بر سر ميز های مذاکره می نشينند
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
هيچ آدابی و ترتيبی مجو
هرچه می خواهد دل تنگت بگو
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
ولی وقت، تنگ است و دشمن به راه
نجنبيم اگر، خلق گردد تباه
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آيا نتان ياهو در تدارک اکتبر سورپرايزی بر ضد اوباما است؟
 
 
نگاهی به مقاله ی تازه ی روبرت پاری
 
 
جنبش را در آستانه ی روز جهانی زن، گويا خيال جنبيدن نيست!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
اگر همينطوری که می رويم، به راه ادامه دهيم زمين خواهيم خورد
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
فرصتی زودگذر برای جنبش، آينده ی ايران، مقابله با محاصره و با جنگ احتمالی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
لطفاً تنگه ی هرمز را ببنديد؛ می خواهيم خوزستان را بگيريم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
ميشل وارشاوسکی هشدار می دهد
 
 
 
 
اگر آتش جنگ را نمی خواهيم، آتش جنبش را دوباره برافروزيم
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
با کيميايشان مس ما زر نمی شود
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
درياچه يی به وسعت ايران، با آسمانی از رنگين کمان
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
فاصله ی استکبار تا امپرياليسم، «کمی» بيشتر است از فاصله ی کربلا تا قدس!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
جان بولتون می گويد که تنهاراه، حمله ی نظامی به ايران است
او را و متحدين او را انتخاب می کنيم، يا جنبش را و مردم را؟
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
 
فاجعه ی اشرف، ديگر نبايد برای چندمين بار تکرار شود
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
ايران ليبی نيست؛ به دام جنگ طلبان نيافتيم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
يک گام به جلو، يک گام به پس!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
مراقب جنبش خودمان باشيم...
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
با «ويراست» يا بی «ويراست»، وقت عبور از کليت نظام است!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
سخنان نماينده ی روسيه در ناتو را تا حدودی جدی بگيريم! 
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
انطباق فعال، مهم ترين ضامن پيروزی جنبش است
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
به خاطر يک مشت زالزالک
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::