خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::

 
خبر و نظر   ۵
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 
تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند (کامنتی بر يک مقاله)
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
انطباق فعال، مهم ترين ضامن پيروزی جنبش است
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
مگر ايرن هم جزء «خاورميانه ی بزرگ» نيست؟ چرا همه آری، و ما نه؟
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
جنبش بايد مستقلاً ماجرای ترور های اخير را پی گيری کند
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
نامه ی کامران آسا به برادرش کیانوش آسا، از شهدای جنبش سبز
 
 
کامران آسا
 
 
شمارش معکوس برای انفجار
 
 
تحليلی از گروه اقتصادی سايت کلمه
 
 
ديکتاتوری را ول کن، نئوليبراليسم را بچسب!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
كارگردان تحريم
 
 
فريد مرجايی
 
 
نقش هايی جديد برای کمدی درام «فتنه»
 
 
آسيه امينی
 
 
پس کجا هستند اين آقايان محترم؟!
 
 
نامه يی از احمد صدر حاج سيدجوادی
 
 
جنبش خرداد و ديپلماسی خر فروشان
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
صلح، امکان پذير است؛ اما نه با روش اوباما ـ ناتانياهو
 
 
بيانيه ی حزب کمونيست اسراييل
 
 
اشک مردم غزه بايد که اشک ما باشد!
متن سخنرانی کريس هِجِز
 
 
مترجم: پرويز شفا
 
 
جنبش اگر به بهانه تهديد جنگ، عقب نشينی کند کارش تمام است
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
آن ها دارند فرو می پاشند!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
برای سرکوب جنبش، دارند به استقبال جنگ می روند!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
ده دروغ بزرگ رسانه های گروهی، راجع به اسرائيل
 
 
 ميشل کولون
برگردان: تراب حق شناس
 
 
کاروان صلح، اشغالگران سرزمينهای فلسطينی، روشنفکران ايرانی
 
 
رضا فانی يزدی
 
 
يادداشت رابرت فيسک در باره ی حمله ی اسراييل به کشتی امدادرسانی به غزه
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
سياستهای جهانی لولا، و جنگ نومحافظه کاران برزيل با او
 
 
فريد مرجايی
 
 
شايد از اين پس بايد به زبانی ديگر با نظام خلافت سخن گفت
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
تل آويو، متفقين خود را لگد مال می کند
غرولند امريکا، تمکين فرانسه 
 
 
 Alain Gresh
ترجمه ی بهروز عارفی
 
 
نه ايران، قرقيزستان است، و نه هدف جنبش خرداد، جابه جا کردن مهره ها
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
تحريم اسراييل، سياست يهوديان پيشرو اسراييل و سراسر جهان است
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
حکومت، در چهارشنبه سوری ساقط نمی شود
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از ۲۲ خرداد تا ۲۲ بهمن؛ از ۲۲ بهمن تا بعد...
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
يک بيانيه ی پنج ماده يی ديگر
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
سکوت در برابر طرح تکرار کشتار های دهه ۶۰ بخشودنی نيست
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
خشونت و مسالمت را از نو تعريف کنيم!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
از عاشورای ۶۱ قمری، تا عاشورای ۱۳۸۸ شمسی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
«مردی مختصر که خلاصه ی خود بود»
 
 
در رثای منتظری
محمد علی اصفهانی
 
 
تابوی ديگری را هم شکست و رفت (در ثای منتظری)
 
 
ناصر کاخساز
 
 
جنبش بی محابای خرداد، جنبش کمی با محابای سبز، و چند نوع خمينی
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
پيام شيرين عبادی برای مردانی که زن بودن را ننگ نمی دانند
 
 
شيرين عبادی
 
 
از شانزده تا بيست، فقط چهار قدم باقيست!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
در حاشيه ی دو خبر مهم، ولی کم سر و صدا
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
«نگاه کن ديکتاتور! جنبش ادامه دارد»
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 
شعار ساختار شکن حتماً، شعار عکس العملی هرگز!
 
 
محمد علی اصفهانی
 
 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
 

خبر و نظر  :::::::::: ادبيات و هنر :::::::::: نوشته های منتخب يا رسيده :::::::::: ويدئوکليپ ـ  ترانه و موسيقی :::::::::: انديشه ـ تاريخ ـ علوم انسانی ـ گفتار ها :::::::::: طنز و طنز واره :::::::::: با شما ـ پرسش ها و پاسخ ها :::::::::: آرشيو ـ معرفی بخش ها
::::::::::
صفحه ی اول سايت ::::::::::